உண்மையானவர்களை அடையாளம் காண்பது எப்படி?

By Marimuthu M
Apr 08, 2024

Hindustan Times
Tamil

 ஒரு உண்மையான நபர் தங்களின் வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றப் போராடுவார்கள்

தங்கள் தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டும், அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும் தயாராகவும் உள்ளவர்கள், உண்மையானவர்

ஒரு உண்மையான நபர், உங்களிடம் பேசும்போது, உங்கள் உணர்வுகளில் கரைந்து ஆழமாகப் பேசுவார்கள்

உண்மையானவர் மற்றவர்களை முன்புரிதலோடு ஜட்ஜ் செய்யமாட்டார்கள். உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். 

 உண்மையான மக்கள், முக்கியமான தகவல்களை மறைக்க மாட்டார்கள். நம்பிக்கையுடன் இருப்பார்கள்

உண்மையானவர்கள், கருணையுடன் நடந்துகொள்கிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களிடம் அவமரியாதையாக நடந்துகொள்வதைத் தவிர்க்கிறார்கள்

உண்மையானவர்கள் தங்களது பெருமைகளைப் பேசமாட்டார்கள். மற்றவர்களைத் தாழ்த்தியும் பேசமாட்டார்கள்.

 ’மேஷம் முதல் மீனம் வரை!’ புதன் கிரகம் நீசம் அடைவதால் வாழ்வில் ஏற்படும் நன்மை, தீமைகள்!