இவங்கலாம் கொய்யாப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது

By Suriyakumar Jayabalan
May 25, 2024

Hindustan Times
Tamil

சரும கோளாறு 

செரிமான பாதிப்பு

சர்க்கரை அதிகம் உள்ளவர்கள்

தோல் அரிப்பு

வயிற்றுக் கோளாறுகள்

டைவர்ஸை துரத்தியடிக்கும் வாழ்க்கை சூட்சமங்கள்: