வல்லாரைக் கீரை செய்யும் மாயம்

By Suriyakumar Jayabalan
Feb 21, 2024

Hindustan Times
Tamil

மூளை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் 

ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தும் 

வயிற்று எரிச்சல் தீரும் 

தொண்டையில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் 

குறையும் ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்கும் 

ஈறுகளை பலமாக்கும் 

கண் சிக்கல்களை சரி செய்யும் 

வீட்டிலேயே தயார் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய கொசு விரட்டிகளை பார்க்கலாம்