திருமண வாழ்க்கைக்கு டிப்ஸ்

By Suriyakumar Jayabalan
Jul 03, 2024

Hindustan Times
Tamil

முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் 

போட்டி போடாமல் இருப்பது 

வாக்குறுதி நிறைவேற்றுவது 

அன்பு கொடுப்பது 

சரிசமமாக மதிப்பது 

தேவைகளை உணர்வது 

நல்ல பார்ட்னராக இருப்பது 

விட்டுக் கொடுத்து செல்வது

குருதி நெல்லியின் நன்மைகள்