கடலை மிட்டாய் முதல் புவிசார் குறியீடு  பெற்று கௌரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய இனிப்புகள்!

By Pandeeswari Gurusamy
May 05, 2024

Hindustan Times
Tamil

இந்தியாவில் பண்டிகைகளின் போது உங்களுக்கு இனிப்பு வேண்டுமா? இந்தியா ஆயிரக்கணக்கான இனிப்புகளுக்கு பிரபலமானது.

நாட்டின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அதன் சொந்த சிறப்பு இனிப்புகள் உள்ளன. இவற்றில் சில அவற்றின் தனித்துவமான சுவை காரணமாக அரசாங்கத்திடம் இருந்து GI குறிச்சொல்லைப் பெற்றுள்ளன.

அப்படியானால், இந்த புவிசார் குறியீடு (புவிசார் குறியீடு) மூலம் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய இனிப்புகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

மிகிதானா: இது வங்காளத்தின் பிரபலமான இனிப்பு. மோட்டிச்சூர் லட்டு போல் தெரிகிறது. இந்த இனிப்புக்கு 2017 இல் GI டேக் கிடைத்தது.

ரஸ்குல்லா: மேற்கு வங்க மாநிலம் ரஸ்குல்லா நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் பிரபலமானது. 2017 இல் இது ஜிஐ டேக் கௌரவத்தைப் பெற்றது.

காஜா: இது நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பல பெயர்களில் அறியப்படுகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில், பீகாரின் புகழ்பெற்ற சிலாவ் காஜா இனிப்புக்கு GI டேக் கிடைத்தது.

கடலை என்பது தமிழ்நாட்டின் கோவில்பட்டியில் நிலக்கடலையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பொதுவான இனிப்பு சிற்றுண்டி ஆகும். அதன் தனித்துவமான சுவை காரணமாக ஏப்ரல் 2021 இல் GI குறிச்சொல்லைப் பெற்றது.

தார்வாட் பேடா: கர்நாடகாவின் பிரபலமான இனிப்பு தார்வாட் பேடா. பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் இந்த இனிப்புக்கு ஜிஐ டேக் கிடைத்துள்ளது.

மைசூர் பாக்: கர்நாடகாவின் கண்ணியம் மற்றும் அடையாளத்திற்கு பங்களித்த மைசூர் பாக், 2016ல் புவிசார் குறியீடு பெற்றது.