நிலக்கடலையால் கிடைக்கும் நன்மைகள் 

By Suriyakumar Jayabalan
Jul 11, 2024

Hindustan Times
Tamil

புரதச்சத்து அதிகம் 

உடல் எடை சீராகும் 

உயிர் அணுக்கள் அதிகரிக்கும் 

பெண்களுக்கு இரத்த விருத்தி அதிகமாகும் 

இதயம் பலமாகும் 

நீரழிவு நோயை கட்டுப்படுத்தும்

முட்டை

நுரையிரல் ஆரோக்கியத்தை பேனி பாதுகாக்க நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை பார்க்கலாம்