கானாவாழை தரும் நன்மைகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Feb 24, 2024

Hindustan Times
Tamil

ரத்தம் விருத்தி ஆகும் 

கப நோய்களை குணப்படுத்தும் 

புண்களை ஆற்றும் 

காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் 

நெஞ்சு சளியை கரைக்கும்

கல்லீரலை பாதுகாக்கும் 

சிறுநீரக பைகளை பாதுகாக்கும்

மனதில் தைரியம் இருப்பவர்கள் இதனை செய்ய மாட்டார்கள்?