பச்சை பட்டாணியின் நன்மைகள் 

By Suriyakumar Jayabalan
May 30, 2024

Hindustan Times
Tamil

செரிமானம் சீராகும் 

இதயம் ஆரோக்கியமாகும் 

எடையை சீராக்கும்

எலும்பு ஆரோக்கியமாகும்

சர்க்கரை அளவை சீராக்கும் 

கர்ப்பிணிகளுக்கு சிறந்தது

வெற்றிகரமான திருமண வாழ்விற்கான 9 சூத்திரங்கள் இதோ!

Pexel