உடலில் சோம்பு செய்யும் வேலைகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Apr 17, 2024

Hindustan Times
Tamil

உடலில் சோம்பு செய்யும் வேலைகள்

சிறுநீரக கோளாறுகளை சீர் செய்யும்

மூளையை சுறுசுறுப்பாகும்

வயிற்று வலியை போக்கும்

தூக்கத்தை கொடுக்கும்

ஹார்மோனை சீராக்கும்  

உடல் எடையை பராமரிக்கும்

மழை சீசனில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்