சோம்பு ஒரு மருத்துவ தாவரம்

By Suriyakumar Jayabalan
Feb 04, 2024

Hindustan Times
Tamil

பல நன்மைகளைக் உண்டாக்கும் சோம்பு

வாய்ஸ் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும்

உடல் கழிவை அகற்றும்

செரிமானத்தை அதிகப்படுத்தும் 

ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும் 

தாய்ப்பால் சுரப்பதை அதிகமாக்கும்

மாமியாரை மருமகள் கைக்குள் போட ஒரு சில டிப்ஸ்!