அகத்தை சுத்தமாக்கும் அகத்திக்கீரை

By Suriyakumar Jayabalan
Feb 29, 2024

Hindustan Times
Tamil

கால்சியம் அதிகம் உள்ளது 

கால்சியம் அதிகம் உள்ளது 

கண்ணுக்கு நல்லது

மாலைக்கண் நோய் குணமாகும் 

ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும்

ரத்த சோகை குணமாகும் 

பற்களை பாதுகாக்கும்

உடலில் சோம்பு செய்யும் வேலைகள்