கர்ப்ப காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் 

By Suriyakumar Jayabalan
Jun 12, 2024

Hindustan Times
Tamil

சோயா பால்

பச்சை பப்பாளி 

எள் 

அன்னாசி 

பாதரசம் உள்ள மீன்கள் 

பொறித்த உணவுகள் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் 

நொறுக்கு தீனிகள்

காலிஃப்ளவரின் நன்மைகள்