சுகரை கட்டுப்படுத்தும் உணவுகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Jan 21, 2024

Hindustan Times
Tamil

பாகற்காய் 

மஞ்சள்

பச்சை காய்கறிகள்

நாவல் பழம் 

வெந்தயம் 

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பட்டை

நெய்யை தினமும் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் பயன்கள்