வெற்றிலையில் இருக்கும் நன்மைகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Mar 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

வாயுவை வெளியேற்றும் 

நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் 

நுண்கிருமிகளை போக்கும் 

பசியை தூண்டும் 

ஜீரணத்தை அதிகப்படுத்தும் 

நுரையீரலை பாதுகாக்கும்

வாயில் பாதுகாக்கும் 

சோப்பில் TFM என்றால் என்ன?