குழந்தைகளின் அறிவை வளர்க்கும் விஷயங்கள் 

By Suriyakumar Jayabalan
Jun 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

குழந்தைகளின் அறிவை வளர்க்கும் விஷயங்கள் 

புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்குவது 

சிந்திக்கும் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்துவது 

வேலைகளை சுயமாக செய்ய விடுவது 

கதைகள் எழுத கற்றுத் தருவது 

உடற்பயிற்சி கற்றுத் தருவது 

ஆரோக்கிய உணவுகளை சொல்லிக் கொடுப்பது

’கள்ளக்குறிச்சி மரண ஓலம்!’ கள்ளச்சாராய சாவுகள் குறித்து அரசியல் தலைவர்கள் சொல்வது என்ன?