முடி உதிர்வை தடுக்கும் உணவுகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Mar 24, 2024

Hindustan Times
Tamil

கேரட்

பசலைக்கீரை 

முட்டை 

பீன்ஸ்

சூரியகாந்தி விதைகள் 

சக்கரவள்ளி கிழங்கு 

ஓட்ஸ்

மூட்டு வலிக்குத் தீர்வு காண உதவும் உணவுகள்