பேலியோ உணவு முறையால் ஏற்படும் நன்மைகள்

By Karthikeyan S
Jan 23, 2024

Hindustan Times
Tamil

உடலில் தேவையற்ற வீக்கங்களை குறைக்கும்

பணி செய்தல் திறனை கூட்டும்

தேவையற்ற ஊளைச்சதை குறையும்

நீண்ட நாள் வியாதிகள் பாதிப்பு குறையும்

ரத்த சர்க்கரை அளவுடன் இருக்கும்

பேலியோ உணவு முறையை பின்பற்ற விரும்புவோர் மருத்துவ ஆலோசனையை பெற வேண்டியது கட்டாயம்

மருத்துவ குணநலன்கள் கொண்ட எண்ணெய்யாக இருந்து யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்யின் பலன்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்