மருதாணியின் மருத்துவ பயன்கள் இதோ..!

By Karthikeyan S
Jan 24, 2024

Hindustan Times
Tamil

தீக்காயங்கள் குணமாகும்

கண்கள் குளிர்ச்சி அடையும்

நல்ல தூக்கம் உண்டாகும்

இள நரையை அகற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது

சேற்றுப் புண்களை குணமாக்கும்

கல்லீரல் பிரச்னையால் உண்டான நோய்களை குணப்படுத்தும்

தோல் நோய்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது

டிஜிட்டல் யுகத்தில் உங்கள் குழந்தைகளை கண்ணாடி இல்லாமல் பாதுகாக்க வேண்டுமா?

pixa bay