பகல் தூக்கத்தின் நன்மைகள் இதோ..!

By Karthikeyan S
Jan 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

பகல் நேரத்தில் குட்டித் தூக்கத்தால் நமது விழிப்பு உணர்வு அதிகரிக்கிறது

பகல் தூக்கம் நமது செயல்திறனில் 24 சதவிகிதம் அதிகரிக்கிறது

பகலில் குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டுமே தூங்க வேண்டும்

அதீத பகல் தூக்கம் உடலுக்கு நல்லதல்ல

பகல் தூக்கம் புத்துணர்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தரும்

பகல் தூக்கத்தால் அந்த நாளின் செயல்திறன் அதிகரிக்கும்

இருதய நோய்களில் இருந்து நம்மைக் காத்துக்கொள்ள உதவும்

பகல் தூக்கத்தால் உயர் ரத்த அழுத்தம் குறைவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

நேர வரையறை செய்யப்பட்ட குட்டித் தூக்கத்தால் உற்சாகமாச் செயல்பட முடியும்

சேப்பாக்கில் பெங்களூரு உடன் மோதும் சென்னை! ஐபிஎல் 2024 அட்டவணை வெளியானது!