கனவு பலன்கள்

By Divya Sekar
Apr 23, 2024

Hindustan Times
Tamil

கனவில் இந்த 7 பொருள் பார்த்தால் பணக்கார யோகம்

விளக்கு

காதணி

மோதிரம்

பால்

பாம்பு

தங்கம்

ரோஜா

 ’சந்திரனின் மதிநுட்பமும்! சனியுன் நிதானமும் ஒருங்கே பெற்றவர்கள்!’ பூசம் நட்சத்திரத்தின் பொதுபலன்கள்!