போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் பயன்கள்

By Manigandan K T
Mar 23, 2024

Hindustan Times
Tamil

கோடைக்காலம் நெருங்கிவிட்ட நிலையில் தண்ணீீர் குடிப்பது அவசியம் ஆகும். 

உடலில் நீர்ச்சத்து இருக்க வேண்டியது அவசியம்

குடல் இயக்கம் சரியாக இருக்க உதவுகிறது

உடல் குளிர்ச்சியாக இருக்க உதவுகிறது

கலோரின் உட்கொள்ளலை கட்டுப்படுத்துகிறது

சருமப் பராமரிப்புக்கு உதவுகிறது

தசைகளின் ஆற்றலுக்கு உதவுகிறது

கோடைக்காலம் என்றில்லாமல் எப்போதும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது நல்லது.

'உங்கள் ஜாதகத்தில் கேது எங்க் உள்ளது? உங்கள் வாழ்கை இப்படிதான் இருக்கும்!’ இதோ விவரம்!