எந்த தேதியில் பிறந்த பெண்கள் ராணிகளைப் போல வாழ்கிறார்கள் தெரியுமா?

By Pandeeswari Gurusamy
May 08, 2024

Hindustan Times
Tamil

எண் கணிதத்தின்படி, அடிப்படை எண் 6 ஆக இருக்கும் பெண்கள் பணத்தின் அடிப்படையில் பணக்காரர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.

எண் கணிதத்தின்படி, எந்த மாதத்திலும் 6, 15 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த பெண்களுக்கான அடிப்படை எண் 6 ஆகும்.

அத்தகைய பெண்கள் தாங்கள் செய்யும் எந்த செயலிலும் வெற்றி பெறுவார்கள்.

வயதுக்கு ஏற்ப அழகும் கூடுகிறது. அவர்கள் தங்கள் உண்மையான வயதை விட இளமையாகத் தெரிகிறார்கள்.

அவர்கள் அமைதியான மற்றும் நம்பகமானவர்கள். இயற்கையால் ஒருவரின் மனதை வெல்ல முடியும்.

அவருக்கு இசை, நாடகம், நடனம் போன்ற கலைகள் பிடிக்கும். அவர்களும் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள்.

எண் கணிதத்தின்படி, இந்தத் தேதியில் பிறந்த பெண் குழந்தைகள், தொழிலில் சுக்கிரன் தாக்கம் உள்ள துறைகளில் இருப்பார்கள். அழகு நிலையங்கள், நகைக்கடைகள் போன்றவை அழகு தொடர்பான தொழில்களைச் செய்கின்றன.

(இந்த தகவல் மத நம்பிக்கை, வேதங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஊடகங்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

 ’சந்திரனின் மதிநுட்பமும்! சனியுன் நிதானமும் ஒருங்கே பெற்றவர்கள்!’ பூசம் நட்சத்திரத்தின் பொதுபலன்கள்!