மாரி செல்வராஜ்  மனைவி திவ்யா மாரிசெல்வராஜ் மற்றும் மகன்!

By Kalyani Pandiyan S
Jan 17, 2024

Hindustan Times
Tamil

மாரிசெல்வராஜ் மகள் 

மகனுடன் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில்  திவ்யா!

வேட்டை சட்டையில் மாரி செல்வராஜ்  மகன்!

பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் திவ்யா மாரிசெல்வராஜ் 

தம்பியுடன்  மாரி செல்வராஜ் மகள் 

கெத்து லுக்கில் மாரிசெல்வராஜ் மகன்!  

ப்ரீத்தி ஜிந்தா குறித்து சுவாரஸ்ய தகவல்கள்