சாதாரண ஏசிக்கும் இன்வெர்ட்டர் ஏசிக்கும் உள்ள வேறுபாடு!

By Pandeeswari Gurusamy
Jul 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

இன்வெர்ட்டர் ஏசி அறை வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப குளிர்ச்சியை சரிசெய்கிறது.

அறையை குளிர்விக்க இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசி இயக்கப்படுகிறது. குளிர்ந்த பிறகு அணைக்கப்படும்.

இன்வெர்ட்டர் ஏசி நிலையான வெப்பநிலையை பராமரிக்கிறது

இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசி அறை வெப்பநிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலையான வெப்பநிலையை பராமரிக்கிறது.

இன்வெர்ட்டர் ஏசி அதன் வடிவமைப்பால் திறமையாக செயல்படுகிறது.

இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசியை அடிக்கடி ஸ்டார்ட் செய்ய வேண்டும் அல்லது நிறுத்த வேண்டும். இது உங்களை மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்கும்.

இன்வெர்ட்டர் ஏசி பொதுவாக விலை அதிகம்.

இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசிகள் பொதுவாக வாங்குவதற்கு மலிவானவை.

இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசியை விட குறைவான மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி இன்வெர்ட்டர் ஏசி திறமையாக செயல்படுகிறது.

இன்வெர்ட்டர் அல்லாத ஏசி அதிக மின்னோட்டத்தை அதிகம்  உறிஞ்சுகிறது

All photos: Pexels

பணத்தையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கக்கூடிய தாவரங்கள்