பலாக்கொட்டையின் நன்மைகள்

By Divya Sekar
Jul 10, 2024

Hindustan Times
Tamil

வாயுத்தொல்லைகளை போக்க உதவுகிறது

வயிற்றுக்குள் உள்ள தொற்றுக்களை போக்குகிறது

பாலுணர்வை உண்டாக்கும்

ரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும்

வலி மற்றும் எலும்பு பலவீனத்தைப் போக்கும்

நுண்ணுயிர்களால் ஏற்படும் தொற்றுக்களை போக்குகிறது

எலும்புகளை வலுப்படுத்துகிறது

உடலுக்கு ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்டாக செயல்படுகிறது

பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது

ஜூலை 10-ம் தேதியான இன்று 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்