எருமை நெய்யின் பயன்களை பார்ப்போம்.

By Manigandan K T
Jun 23, 2024

Hindustan Times
Tamil

பலவீனமான செரிமான அமைப்பு கொண்ட நபர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்

இதில் அதிக கொழுப்பு உள்ளது

குடல் இயக்கங்களை எளிதாக்குகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

தசை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது

அதிக கால்சியம் கொண்டவை

புரதச் சத்து நிறைந்தது

ஜூலை 09-ம் தேதியான இன்று 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்