சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ளது சிறுவாணி அருவி

சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ளது சிறுவாணி அருவி

By Karthikeyan S
March 19 2023

Hindustan Times
Tamil

'இந்தியாவின் நயாகரா' என்று அழைக்கப்படும் ஒகேனக்கல் அருவி

சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ளது சிறுவாணி அருவி

தென்னகத்தின் "ஸ்பா" என அழைக்கப்படும் குற்றாலம் அருவி

ஊட்டியிலிருந்து மைசூர் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி

தேனி மாவட்டத்தின் 'சின்னக்குற்றாலம்' என அழைக்கப்படும் கும்பக்கரை அருவி

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள குலசேகரத்தில் உள்ளது திற்பரப்பு அருவி

சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ளது சிறுவாணி அருவி

கொல்லிமலையில் ஆகாய கங்கை அருவி அய்யாறு ஆற்றின் மீது உள்ளது

கொடைக்கானலில் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி