புகைப்பிடிப்பதை கைவிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்!

By Divya Sekar
Jun 07, 2024

Hindustan Times
Tamil

மாரடைப்பு வருதற்கான வாய்ப்புகள் 50 சதவிகிதமாக குறைகிறது

ஆண்மைக் குறைவு, கருத்தரித்தல் பிரச்சினை  ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைகிறது

குறை பிரசவம், குறைந்த எடையில் குழந்தை பிறப்பது, கருச்சிதைவு ஆகியவை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைகிறது

30 வயதில் புகைபிடிப்பதை நிறுத்தினால் 10 வருடங்கள் வரை உயிர் வாழலாம்

40 வயதில் நிறுத்தினால் 9 வருடங்கள் உயிர் வாழலாம்

50 வயதில் நிறுத்தினால் 6 வருடங்கள் உயிர் வாழலாம்

60 வயதில் நிறுத்தினால் 3 வருடங்கள் வரை உயிர் வாழலாம்

Sleeping Problems : ஆண்களே எச்சரிச்கை.. தூங்கமின்மை விறைப்புத்தன்மையை பாதிக்கலாம்.. இந்த விஷயங்களில் கவனமா இருங்க