வெள்ளரிக்காயின் நன்மைகள்

By Priyadarshini R
Apr 08, 2024

Hindustan Times
Tamil

சரும ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது

நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுவாக்குகிறது

மூளை ஆரோக்கியத்துக்கு உதவுகிறது

வேனிற்கட்டிகளை குணமாக்கும்

செரிமானத்துக்கு உதவுகிறது

இதுவரை ஐபிஎல் சாம்பியன்கள்