‘கோட்டையை ஆளும் இந்திரன் பிறந்த நட்சத்திரம்’ கேட்டை நட்சத்திர பொதுப்பலன்கள்!

By Kathiravan V
May 11, 2024

Hindustan Times
Tamil

கேட்டை நட்சத்திரத்தில் இந்திரன், வராக பெருமாள் ஆகியோர் பிறந்ததாக புராண வரலாறுகள் கூறுகின்றன.

புதன் உடைய மூன்று நட்சத்திரங்களில் ஒன்றாக கேட்டை நட்சத்திரம் உள்ளது. 

செவ்வாய் பகவானின் விருச்சிக ராசியில் முழு நட்சத்திரமாக கேட்டை வருகிறது.

புதனுக்குரிய அறிவுக்கூர்மையும், செவ்வாய்க்கு உரிய உடல் பலமும் இவர்களுக்கு இணைந்து இருக்கும்.

பயணப்பிரியர்களான இவர்கள், எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக குறும்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். 

விருச்சிகம் ராசியில் செவ்வாய் கால புருஷனுக்கு 8ஆவது ராசியாக வருவதால் புலனாய்த்துறை சார்ந்த துறைகளில் அதிக ஆர்வம் கொண்டு இருப்பார்கள்.

இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கேது மகாதசை; கேது புத்தி, சூரிய மகாதசை; சூரிய புத்தி, செவ்வாய் மகாதசை; செவ்வாய் புத்தி, குரு மதாதசை; குரு புத்தி மற்றும் சனி மகாதசை; சனி புத்தி ஆகியவை அனுகூலங்களை தரும். 

Dehydration: மழைக்காலத்திலும் உடலை நீர்ச்சத்துடன் பராமரிப்பது எப்படி தெரியுமா?