கவனம்.. இவை நழுவினால், அது கெட்ட சகுனம் என்று நம்பப்படுகிறது

By Pandeeswari Gurusamy
Jun 12, 2024

Hindustan Times
Tamil

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, சில விஷயங்கள் கைகளில் இருந்து விழுவது அசுபமாக கருதப்படுகிறது.

இதுபோன்ற 5 விஷயங்களைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம். இவை கைகளில் இருந்து விழுவது அசுபமாக கருதப்படுகிறது.

உங்கள் கையிலிருந்து உப்பு விழுந்தால், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பணப் பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

கையிலிருந்து பால் சொட்டுவதும் அசுபமாக கருதப்படுகிறது. பால் கொட்டினால் குடும்பத்தில் பதற்றம் ஏற்படும் என்பது ஐதீகம்.

வாஸ்து படி, பால் சிந்துவது வீட்டில் நெருக்கடியின் அறிகுறியாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றும்.

அரிசி அல்லது கோதுமை போன்ற தானியங்கள், கையை விட்டு நழுவினால், அவை அசுபமாக கருதப்படுகின்றன. இது நடந்தால் அன்னபூரணி அன்னைக்கு அவமானமாக கருதப்படுகிறது.

கருப்பு மிளகு உங்கள் கையில் இருந்து விழுந்தால், உங்கள் ஆரோக்கியம் எதிர்காலத்தில் மோசமடையக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

பூஜை தட்டு விழுவதும் அசுபமாக கருதப்படுகிறது.

(இந்த தகவல் நம்பிக்கை, வேதம் மற்றும் பல்வேறு ஊடகங்களின் அடிப்படையில் உள்ளது.)

வீட்டின் எந்த திசையில் செப்பு கலசம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெருகும் பாருங்க