தைராய்டு பிரச்சனை  உள்ளவரா நீங்கள் .. உங்களுக்கு கைகொடுக்கும் ஒமேகா3 உணவுகள்

pixa bay

By Pandeeswari Gurusamy
Jan 20, 2024

Hindustan Times
Tamil

வளர்சிதை மாற்றம், வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்வதில் தைராய்டு சுரப்பி அவசியம். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு உட்பட பல ஆரோக்கிய நன்மைகளுடன் வருகின்றன. 

pixa bay

"ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், பொதுவாக மீன் எண்ணெய் மற்றும் சில தாவர எண்ணெய்களில் காணப்படுகின்றன, அவை தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு உட்பட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள்" என்று இயற்கை மருத்துவ மருத்துவர் கொரினா டன்லப் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

pixa bay

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன, இதன் மூலம் ஹஷிமோட்டோவின் தைராய்டிடிஸ் போன்ற தைராய்டு கோளாறுகளை நிவர்த்தி செய்கின்றன.(Unsplash)

pixa bay

ஒமேகா -3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை மாற்றியமைத்து அமைதிப்படுத்தலாம்,

pixa bay

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் தைராக்ஸின் ட்ரையோடோதைரோனைனாக மாற்ற உதவுகின்றன - அதிக செயல்திறனுக்கான செயலில் உள்ள வடிவம்.

pixa bay

ஒமேகா -3 கொழுப்பு அமிலங்கள் தைராய்டு ஹார்மோன்களுக்கு திசுக்களின் உணர்திறனை மாற்றியமைக்க உதவுகின்றன, இதன் மூலம் தைராய்டு ஹார்மோன்களை உடலுக்கு கொண்டு செல்வதை மேம்படுத்துகிறது

pixa bay

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் செல்லுலார் மட்டத்தில் தைராய்டு ஹார்மோன்களை எடுத்துக்கொள்வதை பாதிக்கலாம் - இது ஹார்மோன் ஏற்பி செயல்பாடு மற்றும் சமிக்ஞையை பாதிக்கலாம்

pixa bay

வளர்சிதை மாற்றம் என்றால் என்ன? உடலில் அதை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம்