இந்திய தாய்மார்களா நீங்கள்? அப்போ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம்!

By Priyadarshini R
Jul 05, 2024

Hindustan Times
Tamil

திறந்த உரையாடலை ஊக்குவியுங்கள் 

கலாச்சார மதிப்பீடுகளை அவர்களிடம் வளர்த்தெடுங்கள்

சுதந்திரத்தை வளர்த்தெடுங்கள்

சீரான எல்லைகளை அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுங்கள் 

ஆரோக்கியமான சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும் 

அனுதாபம் மற்றும் மரியாதை கற்பிக்க வேண்டும். கல்விக்கு முக்கித்துவம் தரவேண்டும்.

படிப்பு தவிர மற்ற விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபட உதவுங்கள் 

Glowing Skin : 60 வயதிலும் சருமம் 20 போல் ஜொலிக்க வேண்டுமா? இந்த பழங்களை தேடிச்சென்று சாப்பிடுங்கள்!