பிஸ்தாவில் உள்ள நன்மைகள்

pixa bay

By Divya Sekar
May 29, 2024

Hindustan Times
Tamil

தோல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க உதவுகிறது

Pixabay

தோல் புற்றுநோய் ஏற்படாமல் இருக்க உதவுகிறது

pixa bay

கண்களுக்கு தெளிவான பார்வையை தரும்

pixa bay

 கண்புரை நோய் ஏற்படாமல் தடுக்கும்

pixa bay

மாரடைப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது

pixa bay

மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வரவிடாமல் தடுக்கும்

pixa bay

ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும்

 அடி தூள்! 6ம் இடத்தில் 3 கிரக சேர்க்கை! விபரீத ராஜயோகம் பெறும் மகரம்! இனி எல்லாமே வெற்றிதான்!