சுஜி லீக்ஸ் -ல் அனுயா ஆபாசபடம் வெளியானது! 

By Kalyani Pandiyan S
Feb 04, 2024

Hindustan Times
Tamil

அது குறித்து  அண்மையில் பேட்டி ஒன்றில் பேசினார்!

ஆபாச படம் என்னை வெகுவாக பாதிச்சது!

 சினிமாவே வேண்டாம் என்று இருந்தேன்!

குடும்பம்தான் உடன் இருந்தது!

அதிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டேன்!

வலிமையாக இருக்கிறேன்!

மோரில் இருக்கும் நன்மைகள்