அந்தமானில் ஆண்ட்ரியா.

அந்தமானில் ஆண்ட்ரியா.

By Kalyani Pandiyan S
Jan 07, 2024

Hindustan Times
Tamil

போட்டோக்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார். 

வித்தியாசமான திரைப்படங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார் ஆண்ட்ரியா!

ஆண்ட்ரியா சமையலில் கில்லி!

உடற்பயிற்சியிலும் ஆண்ட்ரியாவிற்கு ஆர்வம் அதிகம்!

ஆண்ட்ரியாவிற்கு தீவிரமான புத்தக வாசிப்பு உண்டு!

சிறந்த பின்னணி பாடகி என்பது அனைவரும் அறிந்ததே!

களாக்காய் பயன்கள்