உங்கள் தொடை கொழுப்பை கரைக்க 5 எளிய பயிற்சிகள்

Pexels

By Pandeeswari Gurusamy
May 03, 2024

Hindustan Times
Tamil

தொடையின் கொழுப்பைக் கரைப்பதற்கான பயிற்சிகளை நீங்கள் தேடுகிறீர்களானால், இந்தப் பயிற்சிகள் உங்களுக்கு உதவும்.

Pexels

பைலேட்ஸ் லெக் லிஃப்ட்: இந்த உடற்பயிற்சி கீழ் முதுகுக்கு நல்லது.

Pexels

ஸ்குவாட்: இது தொடைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. இது கால் தசைகள் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

Pexels

ஸ்டார் ஜப்ஸ்: வழக்கமான ஜம்பிங் பயிற்சி மூலம் தொடையின் கொழுப்பை கரைக்கலாம்.

ப்ரிட்ஜ் ரைஸ்: இந்த உடற்பயிற்சி கால் தசைகளில் அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் கொழுப்பை எரிக்க உதவுகிறது.

லேட்டரல் லங்ஸ்: கொழுப்பைக் கரைக்கவும், கால்களை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

Pexels

எலும்புகளை பலமாக்கும் உணவுகள்