தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  இந்தியா ராணுவம்

இந்தியா ராணுவம்

<p>கொடி நாள் நமது போரில் ஊனமுற்ற வீரர்கள் மற்றும் நாட்டிற்காக இறுதி தியாகம் செய்த தியாகிகளின் குடும்பங்களை கவனித்துக்கொள்வதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது.</p>

Armed Forces Flag Day 2023: கொடி நாள் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் இங்கே

Dec 06, 2023 04:29 PM

டாங்கி சோதனை

Indian Army: 17ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இந்திய ராணுவம் ஏவுகணை சோதனை

Apr 13, 2024 03:41 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்