கல்வி

<p>வாழ்க்கைப் பயணத்தில் பெரியது, சிறியது எனப் பல பிரச்சனைகளைச் சந்திக்கிறோம். சிக்கலைத் தீர்ப்பது என்றால் என்ன, அதில் நாம் எவ்வாறு சிறந்து விளங்குவது? என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.&nbsp;</p>

Problem-Solving: உங்கள் பிரச்னைகளுக்கு பிரச்னை தருவது எப்படி! இதோ டிப்ஸ்!

Feb 16, 2024 11:29 AM

School Exhibition : திருச்சி கே.வி. பள்ளி மாணவர்களுக்கு

‘wealth out of waste‘ கண்காட்சி’

School Exhibition : திருச்சி கே.வி. பள்ளி மாணவர்களுக்கு‘wealth out of waste‘ கண்காட்சி’

Apr 16, 2024 02:33 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்