தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  இந்தியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம்

இந்தியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம்

<p>2022இல் நியூசி., வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ் ஸ்டிரைக் ரேட் 156 (Photo by Munir uz ZAMAN / AFP)</p>

Highest T20I Strike Rate in a year: ஓராண்டில் அதிக ஸ்டிரைக் ரேட் வைத்திருக்கும் பேட்ஸ்மேன்கள்

Dec 03, 2023 07:34 PM