தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  World Day Against Child Labour 2024 : இந்த பொன் மொழிகளை ஏந்தி உலகம் முழுவதும் குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழிக்க உறுதி பூணுவோம்

World Day Against Child Labour 2024 : இந்த பொன் மொழிகளை ஏந்தி உலகம் முழுவதும் குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழிக்க உறுதி பூணுவோம்

Jun 12, 2024 07:30 AM IST Priyadarshini R
Jun 12, 2024 07:30 AM , IST

  • World Day Against Child Labour 2024 : இந்த பொன் மொழிகளை ஏந்தி உலகம் முழுவதும் குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழிக்க உறுதி பூணுவோம்

குழந்தை தொழிலாளர் தின பொன்மொழிகள்.

(1 / 6)

குழந்தை தொழிலாளர் தின பொன்மொழிகள்.

ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு செய்தியுடன் வருகிறது, அது கடவுள் இன்னும் மனிதனுக்கு ஊக்கமளிக்கவில்லை என்பதாகும். – ரவீந்தரநாத் தாகூர்.

(2 / 6)

ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு செய்தியுடன் வருகிறது, அது கடவுள் இன்னும் மனிதனுக்கு ஊக்கமளிக்கவில்லை என்பதாகும். – ரவீந்தரநாத் தாகூர்.

நாம் நமது இன்றைய நாளை தியாகம் செய்வோம், அது நமது குழந்தைகளுக்கு சிறந்தை நாளையை உருவாக்கும் – அப்துல்கலாம்.

(3 / 6)

நாம் நமது இன்றைய நாளை தியாகம் செய்வோம், அது நமது குழந்தைகளுக்கு சிறந்தை நாளையை உருவாக்கும் – அப்துல்கலாம்.

பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாவல் தானாக நடக்காது, அது பொது முதலீட்டின் ஒன்றுபட்ட கருத்து மற்றும் விளைவாகும் – நெல்சன் மண்டேலா.

(4 / 6)

பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாவல் தானாக நடக்காது, அது பொது முதலீட்டின் ஒன்றுபட்ட கருத்து மற்றும் விளைவாகும் – நெல்சன் மண்டேலா.

பெண் குழந்தைகள் கடத்தல் மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர் முறையால் சில பெண் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதில்லை – மலாலா யூசுப்சாய்.

(5 / 6)

பெண் குழந்தைகள் கடத்தல் மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர் முறையால் சில பெண் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதில்லை – மலாலா யூசுப்சாய்.

நீங்கள் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை முறைப்படுத்த முடியாது, அடிமைத்தனத்தை முறைப்படுத்த முடியாது. சில விஷயங்கள் தவறுதான் – மைக்கேல் மூர்.

(6 / 6)

நீங்கள் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை முறைப்படுத்த முடியாது, அடிமைத்தனத்தை முறைப்படுத்த முடியாது. சில விஷயங்கள் தவறுதான் – மைக்கேல் மூர்.

மற்ற கேலரிக்கள்