தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Vastu Tips : குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் - வாஸ்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? இதோ பாருங்க!

Vastu tips : குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் - வாஸ்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது? இதோ பாருங்க!

Jun 15, 2024 11:00 AM IST Divya Sekar
Jun 15, 2024 11:00 AM , IST

  • Vastu tips for baby birth : தென்கிழக்கு பாதிப்பு இருந்தது என்றால் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு கற்பபையில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. எனவே குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு சரியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் படி நாம் எந்த மூலையை சரியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

(1 / 5)

குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் படி நாம் எந்த மூலையை சரியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் படி  தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு மூலை இருக்க வேண்டும். தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆனது ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்.

(2 / 5)

குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் படி  தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு மூலை இருக்க வேண்டும். தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆனது ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்.

தென்கிழக்கு பாதிப்பு இருந்தது என்றால் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு கர்பபையில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. எனவே குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு சரியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

(3 / 5)

தென்கிழக்கு பாதிப்பு இருந்தது என்றால் அந்த வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு கர்பபையில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. எனவே குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதற்கு தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு சரியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

எப்படி சரியாக வைத்து கொள்வது என்பது குறித்து பார்க்கலாம். கிழக்கில் பொது சுவர் வரக்கூடாது. கிழக்கில் காலி இடம் விட்டு வீடு கட்டி இருக்க வேண்டும். கிழக்கில் காம்பவுண் சுவர் இருக்க வேண்டும்.

(4 / 5)

எப்படி சரியாக வைத்து கொள்வது என்பது குறித்து பார்க்கலாம். கிழக்கில் பொது சுவர் வரக்கூடாது. கிழக்கில் காலி இடம் விட்டு வீடு கட்டி இருக்க வேண்டும். கிழக்கில் காம்பவுண் சுவர் இருக்க வேண்டும்.

தென்கிழக்கில் செப்டிக் டேங்க் வரக்கூடாது. தென்கிழக்கில் கிணறு, தண்ணீர் தொட்டி வரக்கூடாது. தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கை நீங்கள் சரியாக அமைத்து கொள்ளும் போது நிச்சயம் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். (நன்றி -Varahi Vastu)

(5 / 5)

தென்கிழக்கில் செப்டிக் டேங்க் வரக்கூடாது. தென்கிழக்கில் கிணறு, தண்ணீர் தொட்டி வரக்கூடாது. தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்கை நீங்கள் சரியாக அமைத்து கொள்ளும் போது நிச்சயம் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். (நன்றி -Varahi Vastu)

மற்ற கேலரிக்கள்