தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Amavasai: முன்னோர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய அமாவாசை நாளில் எதை தானம் கொடுக்க வேண்டும்?

Amavasai: முன்னோர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய அமாவாசை நாளில் எதை தானம் கொடுக்க வேண்டும்?

Jul 02, 2024 06:27 PM IST Aarthi Balaji
Jul 02, 2024 06:27 PM , IST

இந்த ஆண்டு ஆஷாட மாத அமாவாசை ஜூலை 5 வருகிறது. இந்த நாளில் என்ன தானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.  

அமாவாசை நாளில், முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்த, சந்ததியினர் தர்ப்பணம், பிண்ட தானம், ஷ்ரத் சடங்கு போன்றவற்றை செய்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு ஆஷாட மாதத்தில் வரும் அமாவாசை ஜூலை 5 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது. அமாவாசை தேதி விஷ்ணு மற்றும் முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. கங்கையில் குளிப்பதோடு, மந்திரம், தவம் மற்றும் தொண்டு ஆகியவையும் இந்த நாளில் செய்யப்படுகின்றன. 

(1 / 5)

அமாவாசை நாளில், முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்த, சந்ததியினர் தர்ப்பணம், பிண்ட தானம், ஷ்ரத் சடங்கு போன்றவற்றை செய்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு ஆஷாட மாதத்தில் வரும் அமாவாசை ஜூலை 5 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது. அமாவாசை தேதி விஷ்ணு மற்றும் முன்னோர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. கங்கையில் குளிப்பதோடு, மந்திரம், தவம் மற்றும் தொண்டு ஆகியவையும் இந்த நாளில் செய்யப்படுகின்றன. 

உங்கள் முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற , ஆஷாட அமாவாசை அன்று உங்கள் பக்திக்கு ஏற்ப ஏழை மக்களுக்கு உணவு மற்றும் பணத்தை நன்கொடையாக வழங்குங்கள்.

(2 / 5)

உங்கள் முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற , ஆஷாட அமாவாசை அன்று உங்கள் பக்திக்கு ஏற்ப ஏழை மக்களுக்கு உணவு மற்றும் பணத்தை நன்கொடையாக வழங்குங்கள்.

இது தவிர, நீங்கள் கோதுமை மற்றும் அரிசியையும் தானம் செய்யலாம், அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உங்கள் முன்னோர்களுடன் சூரிய கடவுளின் ஆசீர்வாதங்களையும் பெறுவீர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. 

(3 / 5)

இது தவிர, நீங்கள் கோதுமை மற்றும் அரிசியையும் தானம் செய்யலாம், அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உங்கள் முன்னோர்களுடன் சூரிய கடவுளின் ஆசீர்வாதங்களையும் பெறுவீர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. (HT_PRINT)

கோபம் கொண்ட முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்த, அமாவாசை அன்று பூஜை செய்த பின் நிலத்தை தானம் செய்யுங்கள். நில தானம் என்பது சாஸ்திரங்களில் ஒரு பெரிய கொடையாக கருதப்படுகிறது. நிலத்தை தானம் செய்வதன் மூலம், ஒரு நபர் தனது பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்.

(4 / 5)

கோபம் கொண்ட முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்த, அமாவாசை அன்று பூஜை செய்த பின் நிலத்தை தானம் செய்யுங்கள். நில தானம் என்பது சாஸ்திரங்களில் ஒரு பெரிய கொடையாக கருதப்படுகிறது. நிலத்தை தானம் செய்வதன் மூலம், ஒரு நபர் தனது பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்.(Mohammad Ponir Hossain / REUTERS)

ஆஷாட அமாவாசை அன்று, நெல்லிக்காய், பால், நெய் மற்றும் தயிர் போன்ற சிறப்பு பொருட்களை நீங்கள் தானம் செய்யலாம்.  இந்த விஷயங்களை நன்கொடையாக வழங்குவது நிதி சிக்கல்களை நீக்குகிறது மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது என்று கூறப்படுகிறது.

(5 / 5)

ஆஷாட அமாவாசை அன்று, நெல்லிக்காய், பால், நெய் மற்றும் தயிர் போன்ற சிறப்பு பொருட்களை நீங்கள் தானம் செய்யலாம்.  இந்த விஷயங்களை நன்கொடையாக வழங்குவது நிதி சிக்கல்களை நீக்குகிறது மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது என்று கூறப்படுகிறது.

மற்ற கேலரிக்கள்