தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Old Shows: ‘பழைய நிகழ்ச்சிகளாகத் தேடி மீண்டும் பார்க்கிறீர்களா?’: உளவியலாளர் கூறுவது என்ன?

Old Shows: ‘பழைய நிகழ்ச்சிகளாகத் தேடி மீண்டும் பார்க்கிறீர்களா?’: உளவியலாளர் கூறுவது என்ன?

Jun 17, 2024 07:42 PM IST Marimuthu M
Jun 17, 2024 07:42 PM , IST

  • Old Shows:  பழைய நிகழ்ச்சிகளாகத் தேடி மீண்டும் பார்க்கிறீர்களா? என அதன் பின் இருக்கும் உளவியல் பற்றி உளவியலாளர் கூறுவது என்ன?

பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது ஆறுதலாகப் பலருக்கு இருக்கிறது. நாம் முன்பு பார்த்த நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்வது எப்போதும் ஒரு இனம்புரியாத உணர்வு. "பழைய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களை மீண்டும் பார்ப்பது ரசிப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்று. அவை நம் மனதை மீட்டெடுக்கும் உணர்வு. இந்த அன்பான கிளாசிக் நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் நம் வாழ்வில் ஒரு கடந்த சகாப்தம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் அவற்றை மறுபரிசீலனை செய்வது அந்த தருணங்களுக்கு நம்மை மீண்டும் கொண்டு செல்லும். இது அன்பான நினைவுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டும். இது பழைய நண்பர்களுடன் மீண்டும் இணைவது மற்றும் நேசத்துக்குரிய அனுபவங்களை மறுபரிசீலனை செய்வது போன்றது" என்று உளவியலாளர் ஷௌர்யா கஹ்லாவத் கூறியுள்ளார். பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். அதனை விளக்கும் சில காரணங்கள்.. 

(1 / 6)

பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது ஆறுதலாகப் பலருக்கு இருக்கிறது. நாம் முன்பு பார்த்த நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்வது எப்போதும் ஒரு இனம்புரியாத உணர்வு. "பழைய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களை மீண்டும் பார்ப்பது ரசிப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்று. அவை நம் மனதை மீட்டெடுக்கும் உணர்வு. இந்த அன்பான கிளாசிக் நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் நம் வாழ்வில் ஒரு கடந்த சகாப்தம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் அவற்றை மறுபரிசீலனை செய்வது அந்த தருணங்களுக்கு நம்மை மீண்டும் கொண்டு செல்லும். இது அன்பான நினைவுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டும். இது பழைய நண்பர்களுடன் மீண்டும் இணைவது மற்றும் நேசத்துக்குரிய அனுபவங்களை மறுபரிசீலனை செய்வது போன்றது" என்று உளவியலாளர் ஷௌர்யா கஹ்லாவத் கூறியுள்ளார். பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். அதனை விளக்கும் சில காரணங்கள்.. (Unsplash)

சில நேரங்களில் நம் ரசனைக்கு ஏற்பில்லாத சில நிகழ்ச்சியைப் பார்ப்பது என்பது சோர்வாக இருக்கும். பழைய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தால் கூட, சோர்விலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது.  

(2 / 6)

சில நேரங்களில் நம் ரசனைக்கு ஏற்பில்லாத சில நிகழ்ச்சியைப் பார்ப்பது என்பது சோர்வாக இருக்கும். பழைய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தால் கூட, சோர்விலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது.  (Unsplash)

சில நேரங்களில், நாம் பழைய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தால், புதிதாக ஒன்றையும் பழையதில் இருந்து கவனிக்க முடியும். பழைய நிகழ்ச்சிகளில் நம் கவனம் முழுவதையும் செலுத்தாமல் பின்னணியில் விளையாடவும் செய்யலாம், ஏனென்றால், என்ன நடக்கிறது என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். 

(3 / 6)

சில நேரங்களில், நாம் பழைய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தால், புதிதாக ஒன்றையும் பழையதில் இருந்து கவனிக்க முடியும். பழைய நிகழ்ச்சிகளில் நம் கவனம் முழுவதையும் செலுத்தாமல் பின்னணியில் விளையாடவும் செய்யலாம், ஏனென்றால், என்ன நடக்கிறது என்பது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். (Unsplash)

சில நேரங்களில் புதிய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது மனம் லேசாக இருப்பது போல் நம்மை உணரச் செய்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது, மேலும் நம்மை நிம்மதியாக உணர வைக்கும். 

(4 / 6)

சில நேரங்களில் புதிய நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது மனம் லேசாக இருப்பது போல் நம்மை உணரச் செய்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது, மேலும் நம்மை நிம்மதியாக உணர வைக்கும். (Unsplash)

பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது பழைய காலங்களின் மகிழ்ச்சியான நினைவுகளைத் தூண்டும், மேலும் நம்மை அது ஏக்கமாக உணர வைக்கும்.  

(5 / 6)

பழைய நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் பார்ப்பது பழைய காலங்களின் மகிழ்ச்சியான நினைவுகளைத் தூண்டும், மேலும் நம்மை அது ஏக்கமாக உணர வைக்கும்.  (Unsplash)

நாம் சௌகரியமாக உணரும் சில நிகழ்ச்சிகள் நம்மை உயிர்ப்புடனும் நிதானமாகவும் உணர வைக்கும். இதையொட்டி, தனிமை உணர்வு குறைகிறது. மனமகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறது. 

(6 / 6)

நாம் சௌகரியமாக உணரும் சில நிகழ்ச்சிகள் நம்மை உயிர்ப்புடனும் நிதானமாகவும் உணர வைக்கும். இதையொட்டி, தனிமை உணர்வு குறைகிறது. மனமகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறது. (Unsplash)

மற்ற கேலரிக்கள்