தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Vastu Tips Why Placing Mirror Near Dinning Table Is Good For Home Know Its Effects

Vastu Tips: வீட்டில் டைனிங் டேபிளுக்கு அருகில் கண்ணாடி வைப்பது ஏன் நல்லது தெரியுமா?

Feb 13, 2024 07:56 PM IST Pandeeswari Gurusamy
Feb 13, 2024 07:56 PM , IST

வாஸ்துசாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் கண்ணாடி எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு குறிப்புகள் வருகின்றன. ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியுமா, வீட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கண்ணாடி இருந்தால், அது பல வழிகளில் நமக்கு, முன்னேற்றம் மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவருகிறது! இங்கே குறிப்புகள் உள்ளன.

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி சில குறிப்புகள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது. பல்வேறு பயனுள்ள முடிவுகளுடன் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைப் பெற பல குறிப்புகள் உள்ளன. அந்த வாஸ்துசாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டில் வெவ்வேறு நேரங்களில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறிப்பிட்ட திசைகளில் வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் எளிய உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தை நிழல் துணையாக மாற்ற சில எளிய வழிகள் உள்ளன.

(1 / 5)

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி சில குறிப்புகள் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது. பல்வேறு பயனுள்ள முடிவுகளுடன் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைப் பெற பல குறிப்புகள் உள்ளன. அந்த வாஸ்துசாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டில் வெவ்வேறு நேரங்களில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறிப்பிட்ட திசைகளில் வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் எளிய உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தை நிழல் துணையாக மாற்ற சில எளிய வழிகள் உள்ளன.

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் கண்ணாடி எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு குறிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியுமா, வீட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கண்ணாடி இருந்தால், அது உலகில் பல வழிகளில் முன்னேற்றம், முன்னேற்றம் மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவருகிறது. இங்கே குறிப்புகள் உள்ளன. வீட்டில் சாப்பாட்டு அறையில் கண்ணாடியை நிறுவுவதன் நன்மைகளைப் பாருங்கள்.

(2 / 5)

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் கண்ணாடி எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு குறிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியுமா, வீட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கண்ணாடி இருந்தால், அது உலகில் பல வழிகளில் முன்னேற்றம், முன்னேற்றம் மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவருகிறது. இங்கே குறிப்புகள் உள்ளன. வீட்டில் சாப்பாட்டு அறையில் கண்ணாடியை நிறுவுவதன் நன்மைகளைப் பாருங்கள்.(Freepik)

சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடி வைப்பது ஏன் சுபமானது - பிரபல சூழலியல் நிபுணர் ஆச்சார்யா இந்துபிரகாஷ் கூறுகிறார். டைனிங் ஹாலில் கண்ணாடி வைப்பதால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். அத்தகைய உலகில், பணம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதிகரிக்கிறது. இது குடும்பத்திற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது.

(3 / 5)

சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடி வைப்பது ஏன் சுபமானது - பிரபல சூழலியல் நிபுணர் ஆச்சார்யா இந்துபிரகாஷ் கூறுகிறார். டைனிங் ஹாலில் கண்ணாடி வைப்பதால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். அத்தகைய உலகில், பணம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதிகரிக்கிறது. இது குடும்பத்திற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது.

சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடியை வைப்பது, வேறு என்ன பொருத்தலாம் - வாஸ்து படி, சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் ஒரு கண்ணாடி இருப்பது உலகில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பரப்புகிறது. மேலும், குடும்பத்தில் இருந்த பசி மற்றும் நிதி பிரச்சனைகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் பணமும் சொத்துக்களும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கும்.

(4 / 5)

சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடியை வைப்பது, வேறு என்ன பொருத்தலாம் - வாஸ்து படி, சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் ஒரு கண்ணாடி இருப்பது உலகில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பரப்புகிறது. மேலும், குடும்பத்தில் இருந்த பசி மற்றும் நிதி பிரச்சனைகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் பணமும் சொத்துக்களும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கும்.(Freepik)

மேலும் பலன்கள் உண்டு - வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சாப்பாட்டு அறையில் சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடி வைப்பது நல்லது. சாப்பாட்டு அறையில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்தால், குடும்பத்தில் பணத்திற்கும் உணவுக்கும் பற்றாக்குறை இருக்காது என்று நம்பப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டில் சமையலறை மேற்கு நோக்கி இருந்தால், நீங்கள் கிழக்கில் ஒரு வட்ட கண்ணாடியை நிறுவலாம். இது சமையலறை கழிவுகளை அழிக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.

(5 / 5)

மேலும் பலன்கள் உண்டு - வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சாப்பாட்டு அறையில் சாப்பாட்டு மேசைக்கு அருகில் கண்ணாடி வைப்பது நல்லது. சாப்பாட்டு அறையில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்தால், குடும்பத்தில் பணத்திற்கும் உணவுக்கும் பற்றாக்குறை இருக்காது என்று நம்பப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டில் சமையலறை மேற்கு நோக்கி இருந்தால், நீங்கள் கிழக்கில் ஒரு வட்ட கண்ணாடியை நிறுவலாம். இது சமையலறை கழிவுகளை அழிக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.(Freepik)

WhatsApp channel

மற்ற கேலரிக்கள்