தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Vastu Shastra Tips: வீட்டில் நெல்லி மரம் வளர்க்கலாமா? எந்த திசையில் நடுவது வீட்டில் செழிப்பை அதிகரிக்கும் பாருங்க

Vastu Shastra tips: வீட்டில் நெல்லி மரம் வளர்க்கலாமா? எந்த திசையில் நடுவது வீட்டில் செழிப்பை அதிகரிக்கும் பாருங்க

Jun 14, 2024 03:28 PM IST Pandeeswari Gurusamy
Jun 14, 2024 03:28 PM , IST

  • Vastu Shastra tips: இந்து மத நூல்கள் பல மரங்களை வழிபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. அவை கடவுள் மரங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. வாஸ்து சாஸ்திரங்களின்படி, நெல்லிக்காய் மரத்தைப் பற்றி ஏதேனும் நம்பிக்கை உள்ளதா?

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, பல்வேறு திசைகளில் இருந்து சிக்கலான சூழ்நிலைகளை கையாள்வதில் பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. நிதி அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்க வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பல வழிகள் உள்ளன. வீட்டில் உள்ள பல தாவரங்கள் வாஸ்து படி வீட்டில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கும், அல்லது குறைக்கலாம். நெல்லி மரம் வீட்டிற்கு நல்லதா? சூழலியல் இதைப் பற்றி என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள்?

(1 / 5)

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, பல்வேறு திசைகளில் இருந்து சிக்கலான சூழ்நிலைகளை கையாள்வதில் பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. நிதி அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்க வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பல வழிகள் உள்ளன. வீட்டில் உள்ள பல தாவரங்கள் வாஸ்து படி வீட்டில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கும், அல்லது குறைக்கலாம். நெல்லி மரம் வீட்டிற்கு நல்லதா? சூழலியல் இதைப் பற்றி என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள்?

இந்து மத நூல்கள் பல மரங்களை வழிபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. அவை கடவுள் மரங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. விசேஷ தேதிகளில் அந்த மரத்தை வழிபடுவதற்கும் விதிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, நெல்லி நவமியின் சிறப்பு நாளில் நெல்லி மரமும் வழிபடப்படுகிறது. ஆனால் மத நம்பிக்கையின் படி இந்த நெல்லி மரம் விஷ்ணுவின் வடிவமாக கருதப்படுகிறது. வாஸ்துமத்தின் படி, செழிப்பு அதிகரிக்க வீட்டின் எந்தப் பக்கத்தில் நெல்லி மரம் இருப்பது நல்லது? பாருங்கள்

(2 / 5)

இந்து மத நூல்கள் பல மரங்களை வழிபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. அவை கடவுள் மரங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. விசேஷ தேதிகளில் அந்த மரத்தை வழிபடுவதற்கும் விதிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, நெல்லி நவமியின் சிறப்பு நாளில் நெல்லி மரமும் வழிபடப்படுகிறது. ஆனால் மத நம்பிக்கையின் படி இந்த நெல்லி மரம் விஷ்ணுவின் வடிவமாக கருதப்படுகிறது. வாஸ்துமத்தின் படி, செழிப்பு அதிகரிக்க வீட்டின் எந்தப் பக்கத்தில் நெல்லி மரம் இருப்பது நல்லது? பாருங்கள்

நெல்லி மரத்தை வீட்டில் வைத்திருந்தால் வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் நட வேண்டும். இது உலகில் பெரும் செழிப்பைக் கொண்டுவருவதாக நம்பப்படுகிறது. நெல்லி மரம் வீட்டில் இருந்தால் குடும்பத்தில் ஏற்படும் பல தவறான பிரச்சனைகளை குறைக்கலாம். நம்பிக்கை அப்படி.கார்த்திகை மாத சுக்லபக்ஷ நவமி திதியில் நெல்லி நவமி கொண்டாடப்படுகிறது.

(3 / 5)

நெல்லி மரத்தை வீட்டில் வைத்திருந்தால் வடக்கு அல்லது கிழக்கு திசையில் நட வேண்டும். இது உலகில் பெரும் செழிப்பைக் கொண்டுவருவதாக நம்பப்படுகிறது. நெல்லி மரம் வீட்டில் இருந்தால் குடும்பத்தில் ஏற்படும் பல தவறான பிரச்சனைகளை குறைக்கலாம். நம்பிக்கை அப்படி.கார்த்திகை மாத சுக்லபக்ஷ நவமி திதியில் நெல்லி நவமி கொண்டாடப்படுகிறது.

நெல்லி மரம் மங்களகரமானது - கார்த்திகை மாதத்தில் சுக்லபக்ஷத்தின் ஒன்பதாம் திதியில் நெல்லி நவமி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தேதியில் நெல்லி மரம் வழிபடப்படுகிறது, இந்த மரம் விஷ்ணுவை சந்திக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, சாஸ்திரங்களின்படி வீட்டில் நெல்லி மரம் வைத்திருப்பது நல்லது. இந்த நெல்லிக்காய் மரம் எவ்வளவு வளருகிறதோ, அவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

(4 / 5)

நெல்லி மரம் மங்களகரமானது - கார்த்திகை மாதத்தில் சுக்லபக்ஷத்தின் ஒன்பதாம் திதியில் நெல்லி நவமி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தேதியில் நெல்லி மரம் வழிபடப்படுகிறது, இந்த மரம் விஷ்ணுவை சந்திக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, சாஸ்திரங்களின்படி வீட்டில் நெல்லி மரம் வைத்திருப்பது நல்லது. இந்த நெல்லிக்காய் மரம் எவ்வளவு வளருகிறதோ, அவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

நெல்லிக்காய் மர நிழல் மங்களகரமானது. நெல்லி மரத்தின் நிழல் அல்லது காற்று மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. நெல்லி மரத்தின் நிழலிலோ அல்லது காற்றில் அமர்ந்தோ உடல் நலத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்பது நம்பிக்கை. (பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான அடிப்படையில் உள்ளன. தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள சரியான நிபுணரை அணுகி அறிந்து கொள்ளவும்.)

(5 / 5)

நெல்லிக்காய் மர நிழல் மங்களகரமானது. நெல்லி மரத்தின் நிழல் அல்லது காற்று மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. நெல்லி மரத்தின் நிழலிலோ அல்லது காற்றில் அமர்ந்தோ உடல் நலத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்பது நம்பிக்கை. (பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான அடிப்படையில் உள்ளன. தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள சரியான நிபுணரை அணுகி அறிந்து கொள்ளவும்.)

மற்ற கேலரிக்கள்