தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Tulsi Vastu Tips : பணம் கொட்டோ கொட்டென்று கொட்ட வேண்டுமா? அப்போ துளசிக்கு இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றுங்கள்!

Tulsi Vastu Tips : பணம் கொட்டோ கொட்டென்று கொட்ட வேண்டுமா? அப்போ துளசிக்கு இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றுங்கள்!

Jun 23, 2024 12:24 PM IST Priyadarshini R
Jun 23, 2024 12:24 PM , IST

  • Tulsi Vastu Tips : பணம் கொட்டோ கொட்டென்று கொட்ட வேண்டுமா? அப்போ துளசிக்கு இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றுங்கள். 

துளசி செடி இந்து மதத்தில் புனிதமான தாவரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்து மத நம்பிக்கையின் படி, செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமி, துளசி செடியில் வசிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. துளசி செடியை சரியாக வழிபட்டால் அல்லது சரியாக கவனித்துக்கொண்டால், அந்த நபருக்கு வீட்டில் எந்த நிதி பிரச்னையும் இருக்காது என்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.

(1 / 5)

துளசி செடி இந்து மதத்தில் புனிதமான தாவரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்து மத நம்பிக்கையின் படி, செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமி, துளசி செடியில் வசிப்பதாக நம்பப்படுகிறது. துளசி செடியை சரியாக வழிபட்டால் அல்லது சரியாக கவனித்துக்கொண்டால், அந்த நபருக்கு வீட்டில் எந்த நிதி பிரச்னையும் இருக்காது என்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.

அது மட்டுமல்லாமல், ஒரு உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டால், வீட்டில் எப்போதும் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் இருக்கும். துளசி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்ற எந்த உலோகம் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டாமா?

(2 / 5)

அது மட்டுமல்லாமல், ஒரு உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டால், வீட்டில் எப்போதும் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் இருக்கும். துளசி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்ற எந்த உலோகம் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டாமா?

இந்து மதத்தில், துளசி செடிக்கு தண்ணீர் கொடுப்பது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல், சரியான உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்குவது பலனளிக்கும். மத நம்பிக்கைகளின்படி, செப்பு பானைகளைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்குவது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது.

(3 / 5)

இந்து மதத்தில், துளசி செடிக்கு தண்ணீர் கொடுப்பது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல், சரியான உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்குவது பலனளிக்கும். மத நம்பிக்கைகளின்படி, செப்பு பானைகளைப் பயன்படுத்தி துளசி செடிக்கு தண்ணீர் வழங்குவது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது.

துளசிக்கு செம்பு பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பது மனிதனின் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுகிறது. அதுமட்டுமன்றி, ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு செப்பு பாத்திரத்தில் இருந்து துளசிக்கு தண்ணீர் வழங்கினால், அவர் எப்போதும் செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமியின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்.

(4 / 5)

துளசிக்கு செம்பு பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பது மனிதனின் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுகிறது. அதுமட்டுமன்றி, ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு செப்பு பாத்திரத்தில் இருந்து துளசிக்கு தண்ணீர் வழங்கினால், அவர் எப்போதும் செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமியின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்.

மத நம்பிக்கைகளின்படி, துளசி செடி பணத்தை ஈர்க்க உதவுகிறது. இது லக்ஷ்மி தேவிக்கு பிரியமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனால்தான் துளசிக்கு செம்பு பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பது மக்களின் செல்வத்தை நிரப்புகிறது.  

(5 / 5)

மத நம்பிக்கைகளின்படி, துளசி செடி பணத்தை ஈர்க்க உதவுகிறது. இது லக்ஷ்மி தேவிக்கு பிரியமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனால்தான் துளசிக்கு செம்பு பாத்திரத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுப்பது மக்களின் செல்வத்தை நிரப்புகிறது.  

மற்ற கேலரிக்கள்