தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Patterns Of Thinking: பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் சிந்தனை முறைகள்: உளவியலாளர் விளக்கம்

Patterns of Thinking: பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் சிந்தனை முறைகள்: உளவியலாளர் விளக்கம்

Jun 12, 2024 02:51 PM IST Manigandan K T
Jun 12, 2024 02:51 PM , IST

  • பதட்டத்தை அதிகரிக்கும் சில சிந்தனை முறைகள் இங்கே. இந்த சிந்தனை முறைகளை கைவிட்டால் பதட்டம் இன்றி வாழலாம்.

சில சிந்தனை முறைகள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் போன்ற உணர்வுகளுக்கு பங்களிக்கும். "சில சிந்தனை முறைகள் உண்மையில் உங்கள் கவலையை அதிகரிக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தைகள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு உணர்ச்சி அல்லது நடத்தையை மாற்றும் எந்த வடிவங்களுக்கும் உங்கள் எண்ணங்களை ஆராயுங்கள்" என்று உளவியலாளர் கரோலின் ரூபன்ஸ்டீன் எழுதினார்.

(1 / 5)

சில சிந்தனை முறைகள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் போன்ற உணர்வுகளுக்கு பங்களிக்கும். "சில சிந்தனை முறைகள் உண்மையில் உங்கள் கவலையை அதிகரிக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தைகள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு உணர்ச்சி அல்லது நடத்தையை மாற்றும் எந்த வடிவங்களுக்கும் உங்கள் எண்ணங்களை ஆராயுங்கள்" என்று உளவியலாளர் கரோலின் ரூபன்ஸ்டீன் எழுதினார்.(Unsplash)

மிகைப்படுத்துதல் மற்றும் குறைத்து மதிப்பிடுதல்: தீங்கு மற்றும் ஆபத்தின் விளைவை நாம் அடிக்கடி மிகைப்படுத்துகிறோம் மற்றும் அதைச் சமாளிப்பதற்கான நமது திறனை குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம். 

(2 / 5)

மிகைப்படுத்துதல் மற்றும் குறைத்து மதிப்பிடுதல்: தீங்கு மற்றும் ஆபத்தின் விளைவை நாம் அடிக்கடி மிகைப்படுத்துகிறோம் மற்றும் அதைச் சமாளிப்பதற்கான நமது திறனை குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம். (Unsplash)

பெரும்பாலும் நாம் இரவில் அதிக கவலையை உணர்கிறோம். பதட்டத்துடன் போராடும் நபர்களுக்கு இரவில் அதைக் கையாள்வது கடினம். அதிகப்படியான கவலை மற்றும் பய உணர்வு மனதில் ஊடுருவுகிறது, மேலும் மக்கள் தங்கள் எண்ணங்களை நிர்வகிக்க கடினமான நேரம் உள்ளது. அதிகப்படியான சிந்தனை விஷயங்களை மோசமாக்குகிறது. ஆனால் இரவில் நாம் ஏன் அதிக கவலையை அனுபவிக்கிறோம்? உளவியலாளர் அவி சாண்டர்ஸ் சில காரணங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

(3 / 5)

பெரும்பாலும் நாம் இரவில் அதிக கவலையை உணர்கிறோம். பதட்டத்துடன் போராடும் நபர்களுக்கு இரவில் அதைக் கையாள்வது கடினம். அதிகப்படியான கவலை மற்றும் பய உணர்வு மனதில் ஊடுருவுகிறது, மேலும் மக்கள் தங்கள் எண்ணங்களை நிர்வகிக்க கடினமான நேரம் உள்ளது. அதிகப்படியான சிந்தனை விஷயங்களை மோசமாக்குகிறது. ஆனால் இரவில் நாம் ஏன் அதிக கவலையை அனுபவிக்கிறோம்? உளவியலாளர் அவி சாண்டர்ஸ் சில காரணங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.(Unsplash)

மந்திர சிந்தனை: இது ஒ.சி.டி.யில் உள்ள ஒரு முறை, அங்கு ஒரு நபர் எதையாவது நினைத்தால், அது அவர்களின் நிஜ வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறார். 

(4 / 5)

மந்திர சிந்தனை: இது ஒ.சி.டி.யில் உள்ள ஒரு முறை, அங்கு ஒரு நபர் எதையாவது நினைத்தால், அது அவர்களின் நிஜ வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறார். (Unsplash)

எல்லாம் அல்லது எதுவும் சிந்தனை: இந்த சிந்தனை முறையில், ஒரு நபர் ஒரு சூழ்நிலையின் நல்லது அல்லது கெட்டதை நம்புகிறார். அவர்கள் எப்போதும் தங்கள் எண்ணங்களின் உச்சங்களில் வசிக்கிறார்கள். 

(5 / 5)

எல்லாம் அல்லது எதுவும் சிந்தனை: இந்த சிந்தனை முறையில், ஒரு நபர் ஒரு சூழ்நிலையின் நல்லது அல்லது கெட்டதை நம்புகிறார். அவர்கள் எப்போதும் தங்கள் எண்ணங்களின் உச்சங்களில் வசிக்கிறார்கள். (Unsplash)

மற்ற கேலரிக்கள்