தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Brain-eating Amoeba: கேரளாவை அச்சுறுத்தும் மூளையை திண்ணும் அமீபா! வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!

Brain-Eating Amoeba: கேரளாவை அச்சுறுத்தும் மூளையை திண்ணும் அமீபா! வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!

Jul 08, 2024 06:00 AM IST Kathiravan V
Jul 08, 2024 06:00 AM , IST

  • Brain-Eating Amoeba: அதில் பொதுமக்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் தேங்கி நிற்கும் / மாசுபட்ட / அழுக்கு நீரில் குளிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம். தேங்கி நிற்கும் நீர்நிலைகள், குளங்கள், ஏரிகள் போன்றவற்றைச் சுற்றிலும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்து உள்ளது

மூளையை திண்ணும் அமீபா நோய்க்கு கேரளாவில் 3 பேர் உயிரிழந்து உள்ள நிலையில், வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டு உள்ளது.

(1 / 7)

மூளையை திண்ணும் அமீபா நோய்க்கு கேரளாவில் 3 பேர் உயிரிழந்து உள்ள நிலையில், வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டு உள்ளது.

கேரளாவில் இந்த நோய்க்கு 14 வயது சிறுவன் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்து உள்ளது அம்மாநிலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

(2 / 7)

கேரளாவில் இந்த நோய்க்கு 14 வயது சிறுவன் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்து உள்ளது அம்மாநிலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

மூளை உண்ணும் அமீபா என்றும் அழைக்கப்படும் நெக்லெரியா ஃபோவ்லெரி, ஒரு அரிதான ஆனால் ஆபத்தான நுண்ணுயிரி ஆகும். இது முதன்மை அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ் (பிஏஎம்) எனப்படும் மூளையின் கடுமையான தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும். அமீபா மூளை திசுக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.

(3 / 7)

மூளை உண்ணும் அமீபா என்றும் அழைக்கப்படும் நெக்லெரியா ஃபோவ்லெரி, ஒரு அரிதான ஆனால் ஆபத்தான நுண்ணுயிரி ஆகும். இது முதன்மை அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ் (பிஏஎம்) எனப்படும் மூளையின் கடுமையான தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும். அமீபா மூளை திசுக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.

முதன்மை அமீபிக் மெனிங்கோ என்செபாலிடிஸின் நோயின் அறிகுறிகள் பொதுவாக இரண்டு முதல் 15 நாட்களுக்குப் பிறகு வெளிப்படும்.

(4 / 7)

முதன்மை அமீபிக் மெனிங்கோ என்செபாலிடிஸின் நோயின் அறிகுறிகள் பொதுவாக இரண்டு முதல் 15 நாட்களுக்குப் பிறகு வெளிப்படும்.

அறிகுறிகள் விரைவாக முன்னேறும். ஆரம்ப கட்டங்களில், பிஏஎம் நோயறிதல் கடினமாக இருக்கும், ஏனெனில் அறிகுறிகள் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் மூளைக்காய்ச்சலுடன் நெருக்கமாக ஒத்திருக்கின்றன.

(5 / 7)

அறிகுறிகள் விரைவாக முன்னேறும். ஆரம்ப கட்டங்களில், பிஏஎம் நோயறிதல் கடினமாக இருக்கும், ஏனெனில் அறிகுறிகள் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் மூளைக்காய்ச்சலுடன் நெருக்கமாக ஒத்திருக்கின்றன.

பொதுமக்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் தேங்கி நிற்கும் / மாசுபட்ட / அழுக்கு நீரில் குளிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம். தேங்கி நிற்கும் நீர்நிலைகள், குளங்கள், ஏரிகள் போன்றவற்றைச் சுற்றிலும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தனது வழிகாட்டு நெறிமுறையில் அறிவித்து உள்ளது. 

(6 / 7)

பொதுமக்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் தேங்கி நிற்கும் / மாசுபட்ட / அழுக்கு நீரில் குளிக்க பயன்படுத்த வேண்டாம். தேங்கி நிற்கும் நீர்நிலைகள், குளங்கள், ஏரிகள் போன்றவற்றைச் சுற்றிலும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தனது வழிகாட்டு நெறிமுறையில் அறிவித்து உள்ளது. 

பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி நீச்சல் குளத்தின் சுகாதாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட தனியார் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான நீச்சல் குளங்களில் போதுமான குளோரினேஷன் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரிகள் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் 2 பி.பி.எம்.க்கு மேல் குளோரின் அளவை உயிரினமாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

(7 / 7)

பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களின்படி நீச்சல் குளத்தின் சுகாதாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட தனியார் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான நீச்சல் குளங்களில் போதுமான குளோரினேஷன் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரிகள் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் 2 பி.பி.எம்.க்கு மேல் குளோரின் அளவை உயிரினமாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

மற்ற கேலரிக்கள்