தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Six Hormones And How They Impact Brain Fog Read More Details

Mental confusion: மனக் குழப்பத்தை விளைவிக்கும் 6 ஹார்மோன்கள்

Feb 09, 2024 03:53 PM IST Manigandan K T
Feb 09, 2024 03:53 PM , IST

  • கார்டிசால் முதல் இன்சுலின் வரை, ஆறு ஹார்மோன்கள் குழப்பத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்தும் என பார்க்கலாம்.

மனக் குழப்பம் என்பது ஒரு நபர் மறதி மற்றும் மனத் தெளிவின் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் நிலை. தவறான உணவு, தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பல காரணிகளால் இது ஏற்படுகிறது. இதற்கு ஹார்மோன்களும் காரணமாகின்றன. இயற்கை மருத்துவர் கொரினா டன்லப் ஆறு ஹார்மோன்கள் மற்றும் மனக் குழப்ப பாதிப்பதில் அவை வகிக்கும் பங்கைக் குறிப்பிட்டார்.

(1 / 7)

மனக் குழப்பம் என்பது ஒரு நபர் மறதி மற்றும் மனத் தெளிவின் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் நிலை. தவறான உணவு, தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பல காரணிகளால் இது ஏற்படுகிறது. இதற்கு ஹார்மோன்களும் காரணமாகின்றன. இயற்கை மருத்துவர் கொரினா டன்லப் ஆறு ஹார்மோன்கள் மற்றும் மனக் குழப்ப பாதிப்பதில் அவை வகிக்கும் பங்கைக் குறிப்பிட்டார்.(Unsplash)

ஈஸ்ட்ரோஜன் மெலடோனின் - உடலின் தூக்கம்-விழிப்பு சுழற்சிக்கு காரணமான ஹார்மோன்களை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. மெலடோனின் இடையூறு மனக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

(2 / 7)

ஈஸ்ட்ரோஜன் மெலடோனின் - உடலின் தூக்கம்-விழிப்பு சுழற்சிக்கு காரணமான ஹார்மோன்களை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. மெலடோனின் இடையூறு மனக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது.(Unsplash)

புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஒரு இயற்கையான மயக்க மருந்து - இந்த ஹார்மோனின் குறைந்த அளவு தூக்க சுழற்சியை சீர்குலைத்து, தூக்கமின்மை மற்றும் சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

(3 / 7)

புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஒரு இயற்கையான மயக்க மருந்து - இந்த ஹார்மோனின் குறைந்த அளவு தூக்க சுழற்சியை சீர்குலைத்து, தூக்கமின்மை மற்றும் சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.(Unsplash)

குறைந்த அளவு டெஸ்டோஸ்டிரோன் மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும், மேலும் அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி மற்றும் டிமென்ஷியாவுக்கு வழிவகுக்கும்.

(4 / 7)

குறைந்த அளவு டெஸ்டோஸ்டிரோன் மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும், மேலும் அறிவாற்றல் வீழ்ச்சி மற்றும் டிமென்ஷியாவுக்கு வழிவகுக்கும்.(Unsplash)

கார்டிசோல் உடலின் சர்க்காடியன் தாளத்தை பாதிக்கிறது. கார்டிசோலின் நீண்டகால வெளிப்பாடு கவலை மற்றும் மனச்சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

(5 / 7)

கார்டிசோல் உடலின் சர்க்காடியன் தாளத்தை பாதிக்கிறது. கார்டிசோலின் நீண்டகால வெளிப்பாடு கவலை மற்றும் மனச்சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.(Unsplash)

குறைந்த தைராய்டு ஹார்மோன்கள் நரம்பியக்கடத்திகளின் சமநிலையை சீர்குலைத்து, கவலை, மன அழுத்தம் மற்றும் மன குழப்பத்துக்கு பங்களிக்கும்.

(6 / 7)

குறைந்த தைராய்டு ஹார்மோன்கள் நரம்பியக்கடத்திகளின் சமநிலையை சீர்குலைத்து, கவலை, மன அழுத்தம் மற்றும் மன குழப்பத்துக்கு பங்களிக்கும்.(Unsplash)

அதிக அளவு இன்சுலின் மூளையில் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் இன்சுலின் குறைந்த அளவு நரம்பியக்கடத்திகளின் சமநிலையை சீர்குலைக்கும்.

(7 / 7)

அதிக அளவு இன்சுலின் மூளையில் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் இன்சுலின் குறைந்த அளவு நரம்பியக்கடத்திகளின் சமநிலையை சீர்குலைக்கும்.(Unsplash)

WhatsApp channel

மற்ற கேலரிக்கள்